DROGY

30. července 2007 v 16:36 | Roman85 |  HALUCINOGEN RASTLINY

Čo je droga?

Drogy sú akékoľvek chemické látky, ktoré spôsobujú telesné, duševné alebo emočné zmeny alebo zmeny chovnia jednotlivca.
Iná definícia je, že drogou je každá prírodná alebo syntetická látka, ktorá
1. pôsobí psychotropne,
2. je schopná vyvolať závislosť.

Delenie drog

Základné rozdelenie

Kanabinoidy
hašiš, marihuana, hašišový olej, ...
Opiáty
heroín, ópium, morfin
Stimulačné drogy
pervitín a amfetaminy, kokaín, crack, MDMA/extáza
Halucinogény
LSD, psilocybin (lyso hlávky)
Trankvilizéry
Diazepam, Rohypnol
Rozpúšťadlá
Toluén

Delenie drog podľa prevládajúceho účinku

Tlmivé látky
ópium, heroín, braun, codein, morfin, flunitrazepam, diazepam, nitrazepam, toluén, alkohol, ...
Stimulačné látky
pervitín, kokaín, efedrin, crack, amfetamin, ...
Halucinogény
lysohlávky, LSD, marihuana, hašiš, extáza, durman, mochomůrka červená, ketamin, mezkalin, ...

Mäkké a tvrdé drogy

Delenie sa zameriava na rizikovosť drogy z hľadiska pravdepodobnosti vzniku závislosti a zdravotných komplikácií (telesných a duševných).
Miera rizika
"Tvrdosť"
Zástupcovia
Vysoká
Tvrdé
toluén, acetón, heroín, morfin, durman,crack
Vysoká až stredná
Tvrdé
LSD, lysohlávky, kokaín, pervitín
Stredná
Tvrdé
alkohol, extáza, efedrin, kodeín
Relatívne malá
Mäkké
marihuana, hašiš, kokový čaj
Prakticky bez rizika
Mäkké
káva, čaj

Konopné drogy

Konopné drogy - sem zaraďujeme drogy vyrobené z konope, t.j. marihuanu, hašiš, hašišový olej...
Podľa spôsobu spracovania tak rozoznávame:
· marihuana - tak by sa mala nazývať len zmes sušených listov a kvetov rastliny
· bhang - sušená zmes odrezaných vrcholkov príp. listov - pôvodne sa jednalo o rastliny zbierané v prírode (obsah účinných látok je preto nízky)
· gándža (ganja) - sú vrcholky najjemnejších samičích rastlín (kultúrne pestovaných)
· sinsemilla - marihuana vypestovaná tak, aby nedošlo k opeleniu - je bez semien, čo jednak zvyšuje jej kvalitu, a okrem toho ušetruje otravnú robotu s triedením
· hašiš (čaras, charas) - čistá živica rastliny, získaná rôznymi spôsobmi - otĺkanie o koberec, otieranie živých listov dlaňami, resp. behaním v konopnom poli...
· hašišový olej - vzniká extrakciou šišiek pomocou éteru
· medový olej - zložitá kombinácia extrakcie a čistenia hašiša
V živici rastliny sa nachádza asi 300 cannabinolov, z ktorých hlavný je tetrahydrocannabinol (THC) - účinná látka. Pri fajčení sa najvyššieho účinku dosahuje u cigariet zhotovených zo samičích kvetov, v účinnosti nasledujú cigarety zo samčích kvetov, potom z listov rastliny a cigarety zhotovené zo stonky sú prakticky bez opojného účinku. Podľa koncentrácie THC je poradie od najmenšej po najväčšiu v marihuane, sinsemile, hašiši, hašišovom oleji.
Najčastejšie akútne fyzické účinky sú sčervenanie očí a mierne zrýchlený tep.
Po požití sa človek často cíti rozradostený a veselý. Myšlienky plynú rýchlo a krátkodobá pamäť je utlmená. Často je to, akoby dospelý v cannabisovom opojení vnímal svet s určitým údivom a zvedavosťou dieťaťa, robí nezmyselné veci a občas upadá do neztišiteľného smiechu. Zvykne vyvolať hlad a smäd. Niekedy môže dôjsť k pocitu úzkosti a depresii.

Opiáty (narkotiká)

Narkotiká sú drogy s tlmiacimi účinkami, ktoré utišujú bolesť, často spôsobia usnutie. Radíme tu ópium, deriváty ópia a jeho syntetické náhrady. Prírodné narkotiká zahrňujú ópium, morfín, kodeín a thebaín. Polosyntetické narkotikum je heroín a syntetické methadon.
· ópium - surové ópium obsahuje asi 20% účinných alkaloidov. Medzi ne patrí morfium 14%, kodeín 1%, thebain 1%, narkotín 0,5% a ďalšie. Najúčinnejší a najvyhľadávanejší z týchto alkaloidov je práve morfium. Surové ópium je možné po tepelnej úprave fajčiť.
· morfín (morfium) - injekcia morfia vyvolá vyrovnanú, kľudnú eufóriu. Nastáva ľahostajnosť ku starostiam, stúpa sebavedomie a myšlienky sa zrýchlia (neruší mozgové funkcie). Morfín tlmí vnímanie bolesti a dráždivosť dýchacieho centra. Vo vysokých dávkach pôsobí hypnoticky. Lekársky sa používa pri zraneniach a všeobecne proti bolesti.
· kodeín - najpoužívanejšie v prírode sa vyskytujúce narkotikum. Je dnes súčasťou mnohých liekov. Môže sa objaviť tolerancia i návyk, abstinenčné príznaky sú minimálne. "Tradičný" český pouličný broun je zmes derivátov kodeínu. Spôsobí pocit tepla, ťažkosti. Zmizne sexuálna túžba, hlad, bolesť.
· heroín - klasická tvrdá droga. Funguje podobne ako morfín, všetky bolesti zmiznú, všetky problémy odídu, stačí ale päť až desať-krát menšia dávka. Asi jednu až sedem hodín pôsobí príjemný pocit uspokojenia, nazývaný "high". Pri podaní má náhly nárazový účinok (kick, flash). Heroín preniká do mozku lepšie než morfín, pôsobí prudšie, ale jeho účinok je kratší. Bolo zistené, že stačí desať heroinových injekcií, aby došlo ku kompletnej závislosti. Ako náhrada pre závislých na heroíne sa používa methadon, ktorý účinkuje omnoho dlhšie (až 24 hodín)
· ďalšie opiáty
hydromorfon je polosyntetické analgetikum s narkotickými účinkami, 2 - 8x silnejšie než morfín a je teda značne vyhľadávaný. Pôsobí kratšiu dobu.
V roku 1980 sa v Kalifornii objavil syntetický "China White". Je to preparát ázijského pôvodu, osemdesiat-krát účinnější než heroín. Zle sa dávkuje a dochádza k úmrtiam spôsobeným ochrnutím dýchacieho centra.
Používánie opiátov vyvoláva labilitu nálad, nespavosť, dotyčný zle vyzerá, má zlú výživu. Sú väčšinou silno návykové. Pri odvykacích príznakoch je v popredí neodolateľná túžba po látke, objavuje sa husia koža.

Stimulujúce drogy

Rôznorodá skupina drog s prevažujúcim stimulujúcim (povzbudzujúcim účinkom). Patria sem predovšetkým kokaín, amfetamín (speed), rôzne deriváty amfetamínu (z nich je u nás najrozšírenejší tzv. pervitín, perník, perie atď.), extáza atď.
· Kofeín - všeobecne se dá povedať, že kofeín uvoľňuje hladké svalstvo a stimuluje srdce a dýchací systém, má protispánkové účinky ("stay-awake pills"), odstraňuje únavu, zvlášť duševnú, zbystruje myslenie. Nemení osobnosť a charakter.
· Kokaín - stupňuje motoriku, uvoľňuje strach a zlepšuje schopnosť nadväzovať kontakty. Celé myslenie prebieha rýchlejšie, typické je zvýšenie pocitu sebavedomia, zvýšené libido a povznesená nálada. Môžu sa vyskytnúť halucinácie, väčšinou sluchové, zriedkavejšie zrakové. Kokaín tlmí pocit hladu.
Ešte nebezpečnejší ako kokaín je crack. Základom je kokaín, prevarený práškom na pečenie. Táto droga sa môže stať už po prvom užití závislou drogou
· Psychoanaleptika - sú ďalšie stimulanty. Radí sa sem efedrín, kathin a budivé amíny (napr. pervitín).
Efedrin - zmenšuje hĺbku spánku. Efedrín sa používa na liečenie astmy, alebo ako nosné kvapky pri onemocnení horných dýchacích ciest, či pre zvýšenie krvného tlaku. Predávkovanie sa prejavuje nervozitou, závratmi, rýchlym pulzom, dýchacími problémami, zmätením, halucináciami. Používajú ho športovci pri dopingu na zvýšenie telesnej aktivity
Kathin - účinok je excitačný a omamný, podobný ako pri pervitíne. Dochádza ku zvýšeniu duševnej čulosti, vzrušeniu. Potláča chuť do jedla, zmenšuje pocit únavy.
Budivé amíny - žiadúcím účinkom týchto psychostimulancií má byť zvýšenie úrovne bdelosti, popr. zabránenie spánku. Tohoto účinku však často dosahujú na úkor kvality práce mozgu: človek duševne pracuje síce rýchlejšie, ale s väčším počtom chýb, niekedy vyslovene zbrklo až zmätene. Dalším vedľajším javom je zníženie prahu pre vznik úzkosti a strachu. Pomocou týchto stimulantov si napr. mládež uľahčuje učenie pred skúškami, rýchlo si spomínajú. Po ďalšom užívaní a vďaka zvyšovaniu dávky se začnú objavovať prchavé ilúze a halucinácie.
Budivé amíny sú látky synteticky vytvorené, amfetamíny, metamfetamín (MA, pervitín, speed) a dalšie. Pervitín (perník, péčko, piko, MA, Speed) je najpoužívanejší zástupca budivých amínov. Závislosť na pervitíne je ťažká, často ju sprevádza stihomam (dotyčný má neustále pocit, že je sledovaný)
· MDMA (extáza, E) - pilulky extázy majú dvojaký účinok: na jednej strane pôsobia (pri nižších dávkach) povzbudzujúco, na druhej však vyvolávajú (pri vyšších dávkach) pseudoilúzie a pseudohalucinácie, ovplyvňujú vedomie a vnímanie. Okolitý svet sa potom javí farebný a priam neskutočný. Po užití extázy je človek zhovorčivý, má intenzívne pocity spolupatričnosti. Jej užívateľ prekypuje energiou, dokáže pretancovať celú noc. Bezprostredné telesné účinky: zrýchlený tep, zvýšený krvný tlak, prehriata pokožka, svrbenie.
Herbal extasy - prípravok na čisto rastlinnej báze, ktorý má mať rovnaké účinky, ako syntetická MDMA.

Halucinogény
Halucinogénne drogy - prírodné i syntetické látky, prevažujúcim účinkom je tu široké ovplyvnenie psychiky (hlavne nálady, halucinácie).
· Prírodné - patrí tu napr. meskalin, DMT (DET, DPT), muchotrávka červená, lysohlávka kopinatá, durman, muškátový oriešok a ďalšie.
Meskalin - kvet kaktusu, má podobné účinky ako LSD
DMT je jedným z najrýchlejšie a nejintenzívnejšie pôsobiacich halucinogénov, nachádza sa vo viacerých rastlinách, napr. Mimosa hostilis (z jej kořeňov sa robí halucinogénny nápoj Jarema) alebo Ayahuasca (má psychotropné účinky). Muchotrávka červená - účinky vypadajú ako polospánok s farebnými víziami, alebo je zvýšená aktivita, eufória, pocit ľahkosti, pohyblivosti. Nervy sú stimulované a stav minimálneho vplivu vôle produkuje silné efekty. Napríklad, keď niekdo chce prekročiť malé steblo trávy, kráča a skáče, akoby prekážky boli kmene stromov. Kto má rád tanec, tancuje a milovník hudby stále spieva. Iní bežia alebo idú tam, kam vôbec nechcú ísť. Sušením sa kyselina ibotenová mení na muscimol, účinok sa zvyšuje 5x až 6x a znižujú sa vedľajšie efekty
Lysohlávka kopinatá (aj lysohlávka česká) - prakticky jediná dostupná huba, rastúca u nás, ktorá obsahuje psychotropné tryptaminy psilocin a psilocybin.
Veľká skupina rastlinných halucinogénov je reprezentovaná i u nás rastúcimi zaujímavými ľulkovitými rastlinami, väčšinou prudko jedovatými obsahom svojich alkaloidov.

Psychotropné lieky

Lieky často zneužívané ako drogy (Diolan, Rohypnol)


aktualizovane 1.12.2009


 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 me me | 26. října 2010 v 16:30 | Reagovat

Drogy nie su len chemicke látky  napr. mariška je vlastne sušene konope

2 Floydbes Floydbes | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 3:14 | Reagovat

university of incarnate word pharmacy  <a href=http://qsymiaonline.aircus.com/>buy qsymia cheap</a>  popular birth control pills

3 Abunezechio Abunezechio | E-mail | 22. listopadu 2017 v 14:39 | Reagovat

domperidone side effects in men <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#97999>domperidone</a> how to lactate without being pregnant

4 Anadatedad Anadatedad | E-mail | 24. listopadu 2017 v 9:14 | Reagovat

rabeprazole sodium domperidone sr <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#54112>domperidone</a> aspirin ec 100 mg

5 Akanaehaa Akanaehaa | E-mail | 24. listopadu 2017 v 12:17 | Reagovat

domperidone breast milk increase timing <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#54160>order domperidone online without prescription</a> all medicine list in india

6 Asuninepup Asuninepup | E-mail | 26. listopadu 2017 v 7:27 | Reagovat

domperidone in united states <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#96561>domperidone prices in usa</a> nexium and pregnancy first trimester

7 Anekukekeg Anekukekeg | E-mail | 26. listopadu 2017 v 15:21 | Reagovat

domperidone for gastric emptying <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#27203>domperidone</a> breast pain while nursing

8 Arashitarid Arashitarid | E-mail | 1. prosince 2017 v 19:30 | Reagovat

domperidone dose for newborn <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#37922>domperidone</a> dompy tablets for what

9 Asegegizai Asegegizai | E-mail | 8. prosince 2017 v 11:02 | Reagovat

domperidone milk production dose <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#68871>where can i order domperidone online</a> skin whitening fairness cream

10 Ayonumipop Ayonumipop | E-mail | 9. prosince 2017 v 16:47 | Reagovat

ranitidine and domperidone in tablet formulations <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#34326>domperidone</a> drugs that cause long qt syndrome

11 Afubibidez Afubibidez | E-mail | 10. prosince 2017 v 0:47 | Reagovat

structure activity relationship of domperidone <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#48952>how to buy domperidone online</a> effective fairness cream for dark skin

12 Aabazuw Aabazuw | E-mail | 11. prosince 2017 v 16:49 | Reagovat

pantoprazole and domperidone tablets dosage <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#94774>domperidone</a> random house new york

13 Asosapay Asosapay | E-mail | 12. prosince 2017 v 8:25 | Reagovat

domperidone did not work <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#26409>where to buy domperidone online</a> baby has reflux and gas

14 Akenepoo Akenepoo | E-mail | 12. prosince 2017 v 20:04 | Reagovat

can you take fenugreek and domperidone <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#27594>where to buy domperidone</a> increase milk flow breastfeeding

15 Adarukec Adarukec | E-mail | 15. prosince 2017 v 1:24 | Reagovat

pantoprazole and domperidone wiki <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#95215>domperidone</a> is it safe to take cough syrup during pregnancy

16 Asazeny Asazeny | E-mail | 17. prosince 2017 v 14:22 | Reagovat

domperidone baby reflux dosage <a href=http://kisokika38.tumblr.com/#37936>domperidone 10 mg price</a> axid for infants with reflux

17 Abanasac Abanasac | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 19:54 | Reagovat

domperidone to increase milk supply uk - http://kisokika38.tumblr.com/#40195 domperidone 10mg tablets for sale in uk

18 Akobibaa Akobibaa | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 9:44 | Reagovat

rabeprazole with domperidone brands in india - http://kisokika38.tumblr.com/#92219 buy domperidone for breastfeeding

19 Abateroc Abateroc | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 21:50 | Reagovat

is domperidone good for nausea - http://kisokika38.tumblr.com/#39633 canada drugs online domperidone

20 Azewasef Azewasef | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 11:57 | Reagovat

domperidone manufacturers in india - http://kisokika38.tumblr.com/#70627 where can i buy domperidone online

21 Azabawor Azabawor | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 18:47 | Reagovat

domperidone use in canada - http://kisokika38.tumblr.com/#91398 domperidone trade and generic name

22 Aboponuh Aboponuh | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 16:59 | Reagovat

domperidone gastric emptying rate - http://kisokika38.tumblr.com/#86754 where can you buy domperidone over the counter

23 Atoraser Atoraser | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 21:39 | Reagovat

influence of domperidone on pharmacokinetics safety - http://kisokika38.tumblr.com/#89583 can i buy domperidone over the counter in singapore

24 Achiwahoe Achiwahoe | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 11:38 | Reagovat

how much does domperidone increase milk supply - http://kisokika38.tumblr.com/#17024 domperidone 10mg tablets for sale in mexico

25 Ahemuzux Ahemuzux | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 3:40 | Reagovat

domperidone stopping your medicine - http://kisokika38.tumblr.com/#70048 where to order domperidone

26 Awazukif Awazukif | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 16:04 | Reagovat

domperidone maleate 10mg tablet - http://kisokika38.tumblr.com/#93642 buy domperidone for horses

27 Aparoin Aparoin | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 3:13 | Reagovat

domperidone withdrawal side effects - http://kisokika38.tumblr.com/#69145 domperidone buy no prescription

28 Atsudzugiv Atsudzugiv | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 10:21 | Reagovat

domperidone maximum dose breastfeeding - http://kisokika38.tumblr.com/#54049 order domperidone without prescription

29 Adamased Adamased | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 12:04 | Reagovat

domperidone protocol for lactation - http://kisokika38.tumblr.com/#63027 cost of domperidone in us

30 Anoshishis Anoshishis | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 10:09 | Reagovat

comparison domperidone and paracetamol interaction - http://kisokika38.tumblr.com/#40941 best place to order domperidone

31 Ahogibir Ahogibir | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 15:06 | Reagovat

enteric coated pantoprazole sodium and domperidone maleate capsules - http://kisokika38.tumblr.com/#54952 buy domperidone online no prescription uk

32 Ategeyah Ategeyah | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 1:37 | Reagovat

esomeprazole with domperidone brands in india - http://kisokika38.tumblr.com/#82303 buy domperidone for breastfeeding

33 Apuhezed Apuhezed | E-mail | Web | 1. února 2018 v 0:22 | Reagovat

how often can you take domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#91316 where can i buy domperidone

34 Akimeyui Akimeyui | E-mail | Web | 1. února 2018 v 20:21 | Reagovat

domperidone bulk powder ndc - http://kisokika38.tumblr.com/#92660 where to order domperidone in canada

35 Adabafup Adabafup | E-mail | Web | 2. února 2018 v 8:29 | Reagovat

pantoprazole and domperidone capsules is for what - http://kisokika38.tumblr.com/#73587 buy domperidone online new zealand

36 ho ho | E-mail | 21. února 2018 v 15:54 | Reagovat

Hi. I buy pervitin. osopyrtah@seznam.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.